Audios
Migration

Knanaya Migrtaion Ballet Songs

(If the audio doesn't play in your browser, please try a different browser like Google Chrome or Firefox.)

ക്നാനയ കുടിയേറ്റഗാനങ്ങൾക്ക് ആമുഖം.

Song 1: പോകുവിൻ ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷ സന്ദേശമായ്.

Song 2: കാലം നാലാം നൂറ്റാണ്ട്.

Song 3: ഒരു പുറപ്പാടിൻ സമയമായി.

Song 4: ദൂരയായ് കടലലമേലെയായ്.

Song 5: രാജസദസുണർന്നു.

Song 5: നൂറ്റാണ്ടുകളായ് ക്നായർ സത്യസുവിശേഷമായ്.

Contact Information

 • Pastor / Vicar:
  Rev. Fr. Thomas Mulavanal
  1-310-709-5111
  tmulavan@gmail.com

  Parish Secretary:
  Sr. Silverius S.V.M.
  1-224-432-3217


 • Associate Pastor:
  Rev. Fr. Lijo Kochuparambil
  1-224-766-5832
  lijokochuparambil101@gmail.com

  Trustee Coordinator:
  Sabu Naduveettil
  1-224-766-0379

© Knanaya Catholic Parish, Chicago. All Rights Reserved 2023.